Gå videre til innhold
Vekst, utvikling og beredskap i Numedal

Pressemelding -

Vekst, utvikling og beredskap i Numedal

Numedal Energiverk etableres for å ivareta beredskap, og skape vekst og utvikling i Numedal. Rollag Elverk, Uvdal Kraftforsyning og Glitre Energi vil gjerne ha med Flesberg Elektrisitetsverk i det fremtidige samarbeidet.

-Vi tror at et samarbeid i hele Numedal vil gi best og flest synergier, sikre de lokale arbeidsplassene og lokalt eierskap, og ikke minst skape vekst og utvikling i dalen. Det er ikke for sent for Flesberg å bli med nå og samtidig sikre god lokal kontroll over selskapet, sier styreleder John Melvin Tveiten i Rollag Elverk. 

En løsning med Numedal Energiverk sikrer de private aksjonærene i Flesberg Elektrisitetsverk (FE) mulighet for å selge sine aksjer, Flesberg kommune sikres de samme muligheter som i alternative løsninger, og en slik løsning vil kunne gi FE et betydelig eierskap i Numedal Energiverk AS.

-Sammen med Glitre Energi, Rollag Elverk, Uvdal Kraftforsyning og forhåpentligvis Flesberg Elektrisitetsverk blir dette en god løsning både for Flesberg og for hele Numedal. Det er ikke for sent å få til en løsning for hele Numedal, sier Tveiten i Rollag Elverk.

Selskapene signerte i januar en intensjonsavtale om å danne det nye energikonsernet Numedal Energiverk – med tre datterselskaper for nett, fiberutvikling og innovasjon. Målet er å styrke dagens virksomhet innenfor kraftnett og beredskap, på utbygging og drift av fiber, og skape nye arbeidsplasser og vekst med smarte energiløsninger i Numedal. 

Alle medarbeidere skal beholde jobb, og ingen må flytte arbeidssted. Det legges opp til at et Numedal Energiverk vil ha oppmøtesteder i Uvdal, Rollag/Veggli og Flesberg som før.

-Et samarbeid vil skape vekst og utvikling i hele Numedal, og sikre at utbygging og vedlikehold av nett og fiber kan gjennomføres lokalt. Samarbeidet vil sikre at Numedal beholder og videreutvikler god lokal kompetanse, og tilbyr interessante arbeidsoppgaver i fremtiden. Vi vil ha tilgang til større og bedre ressurser sammen, sier Bjørn Solheim, styreleder i Uvdal Kraftforsyning.

Glitre Energi leverer strøm til Flesberg Elektrisitetsverk og de andre e-verkene i Numedal, og selskapets viktigste samfunnsrolle er å sikre god leveringssikkerhet og lav nettleie for alle.

-Vi har derfor fulgt med på utviklingen i FE og har gjennom mange år hatt møter med ulike styrer og representanter for de ansatte for å diskutere og bidra til å finne gode fremtidsløsninger for FE - løsninger som er bra for kunder, ansatte og eiere i selskapet. Løsningen med Numedal Energiverk ble presentert for styret i FE i januar 2021, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.

-Vi har stor respekt for at selskapet skal få arbeide frem sin anbefalte løsning til eierne uten innblanding uten i fra, men vi er overrasket over at mulighetene med Numedal Energiverk som vi mener er meget god for hele dalen, ikke ble fulgt opp med videre dialog fra styrets side. Vi håper derfor eierne i FE ber styret se nærmere på dette alternativet, sier Skjæggestad

Kontakt:

John Melvin Tveiten, styreleder i Rollag Elverk, tlf. 982 14 005
Bjørn Solheim, styreleder Uvdal Kraftforsyning, tlf. 922 84 984
Pål Skjæggestad, konsernsjef Glitre Energi, tlf. 900 33 690

Om Rollag Elverk:

Rollag Elektrisitetsverk er et selskap med åtte ansatte i Rollag kommune. Selskapet ble etablert i 1947 som et lutelag. Selskapsformen har endret seg gjennom årene, og fra 1.1.2020 ble selskapet omdannet til et aksjeselskap. Virksomhetene – nett, kraftomsetning, fiber er vertikalintegrert i driften. Selskapet er lokalt eid, og har kontorer i Rollag sentrum.

Om Uvdal Kraftforsyning

Uvdal kraftforsyning drifter, bygger og vedlikeholder det elektriske distribusjonsnettet fra Hol i nord til Smådøl i sør. Vi er en av fire eiere i Numedal Fiber AS som leverer bredbånd og tv tjenester i hele Numedal. Vi er et samvirkeforetak eiet av fastboende medlemmer i konsesjonsområdet.

Om Glitre Energi:

Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og 19 kommuner i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar, med 50 prosent eierandel hver.

Emner


Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Pressekontakt

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen