Gå videre til innhold
Maskinsalen på Labro som skal fornyes.
Maskinsalen på Labro som skal fornyes.

Pressemelding -

Satser på Labro

Glitre Energi og Buskerudmuseet satser på Labro, og skal bygge om og fornye den vakre maskinhallen i Labro kraftstasjon. Labro skal få et oppgradert museum med et flott lokale, som kan bli en regional møteplass med utvikling av grønn energi i sentrum.

  • -Sammen med partnere ønsker vi å tilrettelegge for det som kan bli en positiv og spennende møteplass på Labro. Vi har 110 år lang historie med grønn kraftproduksjon i et område med en unik industrihistorie, og ønsker å synliggjøre den fantastiske vannkraften i kraftstasjonshallen på Labro, sier Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi.

Labro skal skinne

Glitre Energi skal fjerne to turbiner, bygge glassgulv over maskinene, isolere og male maskinsalen, og sette inn to kraftige varmepumper til skikkelig oppvarming av bygget. Kostnadene for prosjektet vil bli på om lag fem millioner kroner. Et oppgradert Labro vil kunne være en bro fra den gamle historien til en grønnere fremtid – med vannkraften i sentrum.

  • -Vår visjon er «vi gjør morgendagen helt elektrisk»! Vi ønsker å bruke Labro til å få fram den fantastiske vannkraften, både med dens historiske betydning, men også vannkraftens rolle i det grønne skiftet og i et klimaperspektiv, sier Skjæggestad.

Stolt historieLabro har en lang og stolt historie som spenner seg fra knutepunkt, til tresliperi, kraftproduksjon og nå museum. Labro kraftstasjon ble bygget av Labro Træsliberi, og satt i drift i 1910. Kraftstasjonen ble raskt kjøpt av Drammen kommune som med det forsterket strømforsyningen sin til byen, og ble senere utvidet i 1920 og 1926. Labromuseene som er en del av Buskerudmuseene har siden 2000 leid arealene på Labro til museumsdrift og har omkring 5000 besøkende hvert år.

  • -Vi synes dette er veldig spennende, og ser fram til å utvikle Labro til å bli et fremtidsrettet museum og møteplass med potensiale for mange nye bruksområder, sier Alexander Ytteborg, direktør for Buskerudmuseet.

Emner


Om Glitre Energi: 

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Om Buskerudmuseet:

Stiftelsen Buskerudmuseet er et konsolidert museum bestående av 13 avdelinger med til sammen 18 besøkssteder over hele Buskerud. Buskerudmuseet ivaretar både den materielle og den immaterielle kulturarven i vår region gjennom forvaltning, forskning, formidling og fornying. Labromuseene består av Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum Labro.

Pressekontakt

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen