Gå videre til innhold
F.v. Guro Knapstad i Glitre Energi og Vidar Sten-Halvorsen i Applied Hydrogen
F.v. Guro Knapstad i Glitre Energi og Vidar Sten-Halvorsen i Applied Hydrogen

Pressemelding -

Satser på grønt hydrogen

Energikonsernet Glitre Energi og Kongsbergbedriften Applied Hydrogen har inngått samarbeidsavtale om etablering av en pilot for produksjon av grønt hydrogen.

Applied Hydrogen AS utvikler løsninger for hydrogendrevne anleggsmaskiner, og et effektivt distribusjons- og påfyllingssystem for hydrogen. Glire Energi vurderer å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og sammen ønsker de to selskapene å utvikle en effektiv verdikjede for kortreist hydrogen fra produksjon til forbruk på anleggsplassen.

-For Glitre Energi er dette partnerskapet med Applied Hydrogen helt ideelt, og vi utfyller hverandre på en optimal måte. For at vi skal kunne etablere hydrogenproduksjon trenger vi å sikre oss kjøpere av hydrogenet, og volumet vi ser for oss i en første fase passer helt med behovene til Applied, sier Guro Knapstad, leder for innovasjon og forretningsutvikling i Glitre Energi.

Det er bred enighet om at grønt hydrogen er en forutsetning for å nå målene om nullutslipp i transport- og anleggsbransjen. For å lykkes med dette må både produsenter og forbrukere være trygge på at hydrogendrevne alternativer fungerer like godt og sømløst som dagens fossile løsninger. Pilotprosjektet vil teste om man gjennom samarbeid og innovasjon kan få til en lønnsom og effektiv produksjon og forsyning av hydrogen.

-Det er veldig gledelig at Glitre Energi ser muligheter med våre hydrogenløsninger, og de er en perfekt partner for oss. Dette er et viktig samarbeid for å sikre oss kapasitet på kortreist grønt hydrogen til våre første kunder som vil være i denne regionen. Vi ønsker å demonstrere vår distribusjons- og påfyllingsløsning i reelle felt-applikasjoner, sier Vidar Sten-Halvorsen, daglig leder i Applied Hydrogen AS.

Glitre Energi skal være en pådriver i det grønne skiftet og vil benytte sin kraftkompetanse gjennom å tilknytte hydrogenproduksjonen direkte på elvekraftverk. Dette er en innovativ måte å utnytte eksisterende infrastruktur for nye grønne løsninger på, samt å sikre effektivitet i alle ledd.

-Dersom vi får dette til, er løsningen vi samarbeider om skalerbar og kan lett tilpasses ulike størrelser av hydrogenproduksjon. På senere stadier kan det knyttes til andre fornybare energiformer som vind og sol, som også er sykliske i sin produksjonskapasitet, sier Knapstad.

Kontakt:

Guro Knapstad, Glitre Energi, tlf. 971 07 339

Vidar Sten-Halvorsen, Applied Hydrogen, tlf. 934 05 771

Emner


Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Kontakter

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664

Relatert innhold

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen