Gå videre til innhold
Reduserer nettleien i nye Glitre Nett

Pressemelding -

Reduserer nettleien i nye Glitre Nett

Som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi slår også konsernets nettselskap seg sammen. Det nye selskapet skal hete Glitre Nett, og sammen er det utarbeidet felles og lavere nettleiepriser fra 1. januar 2023.

Nettkundene i Glitre Energi Nett og Agder Energi Nett vil få lik nettleie fra nyttår, og begge får en reduksjon i nettleien fra nyttår

− Det er hyggelig at noe av det første vi kan gjøre som et felles nettselskap er å sette ned nettleien for kundene våre, sier Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Nett.

Rekordhøye strømpriser, som blant annet har medført økte driftskostnader for nettselskapene, har gjort det krevende å holde nettleien lav. Derfor har vi fått økt nettleie i 2022. Nå settes den altså ned fra 1. januar, godt hjulpet av at Statnetts såkalte flaskehalsinntekter skal brukes til å redusere nettleien i områder med høye strømpriser.

For en kunde med årsforbruk på 20.000 kWh vil reduksjonen utgjøre vel 1700 kr i året for en kunde i Buskerud og Hadeland, mens en kunde på Agder vil få en reduksjon på 3000 kr i året. Forskjellen skyldes at nettselskapene har hatt ulike nettleiepriser i 2022. Eksakt reduksjon for den enkelte kunde vil være avhengig av forbruk og forbruksmønster.

− Dette skjermer kundene våre. Vi reduserer både energileddet og kapasitetsleddet i nettleien, og fortsetter med lavere nettleie mellom klokken 22 og 06. Det vil fortsatt lønne seg å holde jevnt forbruk gjennom døgnet. Vi må fortsette å bruke nettet smartere, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi unngår unødvendige utbygginger i kapasitet som allerede er der, sier Wetterhus.

Nest største nettselskap

Glitre Nett er en del av Å Energi konsernet, og det nest største nettselskapet i Norge med vel 310 000 nettkunder. Sammen har selskapet mer enn 30 000 km med regionalnett og distribusjonsnett i sitt forsyningsområde, med 133 transformator- og koblingsstasjoner, og mer enn 12.000 nettstasjoner.

− Glitre Nett får en helt sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet og det grønne skiftet. Men våre nærmere 350 dyktige medarbeidere skal vi sikre at vi fortsetter å levere ren energi til kundene våre, slik at samfunnet fungerer, både i dag og for fremtiden, sier Wetterhus.

Glitre Energi Nett og Agder Energi Nett har nytt felles juridisk navn fra 9. desember, men kunden vil foreløpig merke liten endring. De skal forholde seg til Glitre Energi Nett og Agder Energi Nett som tidligere. Nytt navn vil først bli tatt i bruk i kundedialogen lenger ut i 1. kvartal 2023

Kontakt:

Tore Morten Wetterhus, tlf 974 39 251

Emner


Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Kontakter

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen