Gå videre til innhold
Alexander Kristensen i Glitre Energiløsninger
Alexander Kristensen i Glitre Energiløsninger

Pressemelding -

Glitre Energiløsninger har produktet som kan sikre bedrifter strømstøtte


Høykvalitets energidata gjør kartleggingen av energiforbruket enkelt og effektivt. Med Smart EO kan bedrifter spare miljøet, spare penger og kvalifisere til regjeringens nye støttepakke for bedrifter. 

Den 16. september ble det klart at Regjeringen har vedtatt en støttepakke for bedrifter som er rammet av de høye strømprisene. Blant tiltakene vil bedrifter som gjennomfører en energikartlegging få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre fra oktober til desember.

Formålet med en slik kartlegging er å få oversikt over bedriftens energiforbruk, slik at man kan implementere energisparende tiltak. Smart EO gjør kartleggingen mulig – og kostnadseffektiv.

– Tradisjonelt vil en energikartlegging være tidkrevende og innebære en betydelig kostnad. Med Smart EO får du en energikartlegging til en lav månedlig pris. Via våre kunder kan norske bedrifter enkelt få oversikt over sitt energiforbruk – og kvalifisere til støtteordningen fra staten, sier Alexander Kristensen, CSO i Glitre Energiløsninger.

Dersom bedriften allerede har gjennomført kartlegging, kan energieffektiviseringstiltakene gjennomføres for å søke om inntil 45 prosent tilbakebetaling. Pakken inkluderer:

  • Bedrifter med strømutgifter på tre prosent eller mer av omsetningen kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh i oktober, november og desember.
  • Bedrifter som samtidig investerer i enøk-tiltak vil kunne få dekket inntil 45 prosent av utgiftene over 70 øre/kWh.
  • Det gis enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden.

Også dette kan Smart EO hjelpe til med.

Smart EO dokumenterer også energieffektivitetstiltakene for deg, slik at du har dokumentasjonen du trenger for å benytte deg av den nye støtteordningen, sier Kristensen.

Hva er Smart EO?
I dag finnes det en rekke rådgivnings- og softwareselskap som gjør det mulig for eiere av næringsbygg å bli mer energieffektive. Smart EO leverer energidataen som skal til – rimelig og i høy kvalitet. Utfordringen er at energidata er upålitelig, kostnadsdrivende og vanskelig å få tak i.

Smart EO er en del av Glitre Energiløsninger i det offentlige eide Glitre Energi-konsernet. Vår oppgave er å gjøre det lønnsomt å ta bærekraftige valg, og attraktivt å ta del i det grønne skiftet. Dette gjør vi gjennom å levere høykvalitets energidata til en lav månedlig kostnad, uten behovet for etableringskostnader.

Vi kaller det for bekymringsfri energidata, fordi vi tilbyr å løse alle utfordringer knyttet til scoping, installasjon, drift og vedlikehold, datastrukturering og leveranse av data på API. Våre kunder er rådgivnings- og softwareselskap som gir verdiøkende tjenester til eiere av næringsbygg over hele landet.

Kunder kan ta kontakt med sin energirådgiver eller EOS-leverandør for mer informasjon om Smart EO, eller besøke hjemmesiden her.  

Kontakt: 

Alexander Kristensen, Glitre Energiløsninger, tlf 99 79 02 20

Emner

Kategorier


Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Kontakter

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen