Gå videre til innhold
Glitre Energi Nett utsetter innføring av ny nettleiemodell

Pressemelding -

Glitre Energi Nett utsetter innføring av ny nettleiemodell


Glitre Energi Nett slutter seg til en rekke nettselskap og følger anmodningen fra Stortinget om å utsette innføringen av ny nettleiemodell fra 1. januar. 

Dermed beholdes dagens nettleie for husholdningskunder, hyttekunder og små næringskunder inntil videre. Glitre Energi Nett har hatt piloten smart nettleie for husholdningskunder, med billigere energiledd på natten siden 1. mars 2020, og med kapasitetsledd i stedet for fastledd siden 1. april 2021.

-Dette har vi god erfaring med, så vi beholder dagens ordning, slik at kundene ikke får en endring fra 1.januar, sier Tore Morten Wetterhus, adm. direktør i Glitre Energi Nett.

-Vi har fortsatt tro på at ny nettleiemodell, som er en videreutvikling av smart nettleie er viktig og riktig for kundene, og at den vil komme kundene til gode i form av lavest mulig nettleie på sikt, sier han.

Ny nettleiemodell endrer ikke de samlede inntektene til nettselskapene, den bestemmes fortsatt av myndighetene helt uavhengig av prismodell. Modellen vil kunne påvirke fordelingen av nettkostnadene mellom de kunder som har lavt og jevnt strømforbruk og kunder som har stort forbruk og bruker mye strøm på en gang.

Pålegg fra myndighetene

Det er myndighetene som har pålagt nettselskapene å innføre en ny nettleiemodell fra 1. januar 2022, og nettselskapene har jobbet hardt for å etterkomme kravet i tide.

-Vi har lojalt fulgt opp det myndighetene har bedt oss om. Når det nå er politisk usikkerhet bare to uker før innføringen, så skaper det utfordringer for kundene og bransjen, sier han og legger til at nettselskapene i tillegg jobber med å sikre gjennomføringen av strømstøtteordningen til kundene på oppdrag fra myndighetene, sier Wetterhus. 

Viderefører dialog

Innføring av ny nettleiemodell har vært utredet i snart ti år og har vært gjennom tre høringsrunder i regi av NVE, med en rekke endringer underveis. Olje- og energidepartementet besluttet i sommer at den nye nettleien skal innføres fra 1. januar 2022. Formålet har vært å jevne ut forbruket for å unngå unødvendige utbygginger for kapasitet i strømnettet.

-Vi mener i likhet med resten av bransjen at det er strømkundene som blir taperne i denne saken. Nå vil vi fortsette og høste erfaring sammen med kundene våre, og videreføre dialogen med både kunder, bransjen og forbrukerorganisasjoner for å finne de beste løsningene for fremtidens nettleie som skal sikre god og effektiv drift av strømnettet, sier Tore Morten Wetterhus. 

Emner

Kategorier


Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Kontakter

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664
Tore Morten Wetterhus

Tore Morten Wetterhus

Konserndirektør Nett Infrastruktur, nett 974 39 251

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen