Gå videre til innhold
Glitre Energi årsrapport 2020: Rekordlave kraftpriser preger årsresultatet

Pressemelding -

Glitre Energi årsrapport 2020: Rekordlave kraftpriser preger årsresultatet

Rekordlave kraftpriser i 2020 påvirker Glitre Energis finansielle resultater og nøkkeltall, til tross for høy andel av prissikring.

Konsernets årsresultat ble på 275,1 millioner kroner, mot 371,2 millioner kroner året før. Det er foreslått et utbytte til eierne på 131,6 millioner kroner.

- Vi har ikke sett så lave kraftpriser i vårt prisområde på over 25 år. Men med god prissikringsstrategi og gode resultater fra øvrige selskaper, leverer vi allikevel gode resultater i et spesielt år, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi. 

Den gjennomsnittlige spotprisen i Glitre Energis område gikk kraftig ned i 2020 og var på rekordlave 9,8 øre/kWh mot 38,7 øre/kWh i 2019. Det er en nedgang på 75 prosent.

Glitre Energi produserte 2516 GWh ren og fornybar vannkraft i 2020, noe som tilsvarer forbruket til over 125 000 boliger. 

Fusjonsprosess

Styrene i Glitre Energi og Agder Energi signerte 29. januar 2021 en intensjonsavtale om konsernfusjon.

- Gjennom en eventuell fusjon dannes Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra kraftproduksjon til strømkunde. En eventuell fusjon vil styrke konkurransekraften og lønnsomheten for konsernene, og gir evne til å utvikle nye arbeidsplasser og verdiskaping i de to regionene, sier Skjæggestad.

Covid-19

Glitre Energi eier og drifter samfunnskritisk infrastruktur og siden utbruddet av Covid-19 har Glitre Energi iverksatt en rekke tiltak for å sikre stabil drift og bidra til lavere smittetrykk i samfunnet.

-Hele konsernets beredskapsorganisasjon følger utviklingen tett, og vi iverksetter tiltak når det er nødvendig. Jeg er stolt og imponert over hvordan våre medarbeidere har vist at de kan tilpasse seg godt, og fortsette å levere på våre samfunnskritiske oppgaver selv med store utfordringer rundt oss, sier Skjæggestad.


  Bærekraft og ringvirkninger

  Bærekraft har vært et satsingsområde i 2020.

  - Vår samfunnskritiske infrastruktur med den fantastiske vannkraften i sentrum er svært bærekraftig i seg selv, men vi har i 2020 fått på plass en strategi som tydeliggjør vårt målrettede arbeide på dette området, sier Skjæggestad.

   Tilhørende årsrapporten er det også laget en samfunnsrapport og ringvirkningsregnskap tilgjengelig her.  

   Ringvirkningsregnskapet viser hvordan våre økonomiske bidrag til samfunnet bidrar til å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. I 2020 bidro Glitre Energi med over 301 millioner til samfunnet i utbytte og direkte skatter og avgifter. I tillegg kommer indirekte skatter og avgifter på over 534 millioner kroner. Det gir til sammen over 800 millioner kroner i ringvirkninger.

   Emner


   Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

   Pressekontakt

   Pål Skjæggestad

   Pål Skjæggestad

   Konsernsjef Glitre Energi 900 33 690
   Margrethe Smith

   Margrethe Smith

   Konserndirektør/CFO Strategi og virksomhetsstyring/CFO 971 92 949

   Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

   Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

   Glitre Energi AS
   Grønland 67
   3045 Drammen