Gå videre til innhold
F.v. Havnesjef Einar Olsen i Drammen Havn og konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.
F.v. Havnesjef Einar Olsen i Drammen Havn og konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.

Pressemelding -

Drammen Havn og Glitre Energi samarbeider om de grønne løsningene

To av regionens fyrtårn går sammen for å finne de beste bærekraftige løsningene som skal gjøre Drammen Havn til en av Norges grønneste havner.

Glitre Energi og Drammen Havn inngår nå formelt en intensjonsavtale om å finne felles muligheter. Havna vedtok nylig en strategiplan hvor de har ambisjoner om å være en nullutslippshavn innen 2030. Skal de lykkes med det må det ambisiøse tiltak til, påpeker havnesjef Einar Olsen.

-Sammen med Glitre Energi skal vi tenke bredt og se på flere prosjekter. Det er naturlig å se på løsninger som inkluderer hydrogen, solkraft, og ikke minst kartlegging av nettkapasitet, sier Olsen.

Glitre Energi skal være en pådriver for det grønne skiftet, og være en tydelig samarbeidspartner i Drammensregionen for å finne og etablere grønne løsninger.

-Elektrifisering er ett av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene. For å lykkes med elektrifiseringen må vi som energikonsern klare å levere – både nok ren og fornybar kraft, og også nok kapasitet i nettet - til aktører som Drammen Havn. I Glitre Energi har vi kompetanse og samarbeidspartnere som gjør at vi utfyller hverandre godt i dette prosjektet, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.

Å skaffe nok strøm og nok kapasitet til Norges største importhavn for biler blir sentralt i prosjektet. Kunder av havna etterspør lading for elbiler, superladere til lastebiler og landstrøm til skip. I dag er kapasiteten til Holmen allerede sprengt.

-Det har skjedd et enormt paradigmeskifte. 75-80 prosent av nybilene som kommer til Drammen er elbiler. Og leverandørene ønsker noe annet enn dieseltransport videre ut i markedet. Derfor er både elektriske og hydrogenbaserte transportløsninger relevante. Vi har en sentral beliggenhet for å være et fremtidig knutepunkt for hydrogen, og her er Glitre Energis nye samarbeid med AppliedHydrogen spesielt interessant, sier Olsen.

Samarbeidet er helt i tråd med både Havnas strategi, og Glitre Energis strategi, og ikke minst Drammen kommunes ambisjoner om å bli Norges grønneste kommune, påpeker Olsen og Skjæggestad.

Om Glitre Energi

Vi gjør morgendagen helt elektrisk! Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Om Drammen Havn

Vi er “Pulsåra for import av nye biler”. Nå er 85 prosent av nybilimporten elektrisk. Landstrømanlegg er på plass på kaiene våre og nå vil vi utvikle en miljøvennlig og bærekraftig havn som leverer grønn energi til transportbransjen

Emner


Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Kontakter

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664

Relatert innhold

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen