Gå videre til innhold
Vil etablere Numedal Energi

Nyhet -

Vil etablere Numedal Energi

Rollag Elverk, Uvdal Kraftforsyning og Glitre Energi ønsker å etablere Numedal Energi sammen, for å ivareta beredskap, og skape vekst og utvikling i Numedal. De ønsker å få med Flesberg Elektrisitetsverk i samarbeidet. Sammen ønsker de å styrke dagens virksomhet i kraftnett og på utbygging av fiber, og skape nye arbeidsplasser og vekst på smarte energiløsninger i Numedal.

Selskapene har signert en intensjonsavtale om å danne det nye energikonsernet – Numedal Energi - med tre datterselskaper for nett, fiberutvikling og innovasjon.

-Vi tror dette er et svært godt alternativ for hele Numedal. Når vi nå går sammen om en intensjonsavtale, er det for å sikre lokale arbeidsplasser og lokalt eierskap, samtidig som vi kan hente ut synergier i å drive smartere sammen. Det vil også gi kommunen og lokale eiere en mulighet til å realisere verdier, sier John Melvin Tveiten, styreleder i Rollag Elverk.

Etableringen skal både trygge dagens arbeidsplasser, og skape nye arbeidsplasser lokalt i Numedal. Alle medarbeidere skal beholde jobben, og ingen må flytte arbeidssted. Det legges opp til at et Numedal Energi vil ha en distribuert organisasjonsmodell med oppmøtesteder i Uvdal, Rollag/Veggli og eventuelt Flesberg som før.

-Samarbeidet vil skape vekst og utvikling i Numedal, sikre at utbygging og vedlikehold av nett og fiber kan gjennomføres og prioriteres samtidig i hele Numedal. Samarbeidet vil også sikre at Numedal Energi vil beholde og videreutvikle god lokal kompetanse, og kunne tilby interessante arbeidsoppgaver lokalt i fremtiden. Numedal Energi vil ha tilgang til større og bedre ressurser i fellesskap, og i samarbeid med lokale aktører og andre interessenter, sier Bjørn Solheim, styreleder i Uvdal Kraftforsyning.

Glitre Energi og Rollag Elverk har allerede signalisert at de ønsker å samarbeide. Nå blir også Uvdal Kraftforsyning med på denne utviklingen i Numedal, samtidig som Flesberg Elektrisitetsverk også er ønsket inn i samarbeidet. I intensjonsavtalen legges det opp til en fusjon mellom Uvdal Kraftforsyning og Rollag Elverk, og eventuelt Flesberg Elverk om de ønsker det, og hvor Glitre Energi kommer inn på eiersiden som en minoritetseier. I tillegg planlegges det å etablere et nytt selskap Numedal Smart Innovasjon der fokus vil være å utvikle nye løsninger blant annet mot hyttemarkedet, og skape vekst, utvikling og nye arbeidsplasser lokalt. Selskapet er tiltenkt å få 25 millioner i startkapital.

-Samarbeidet mellom Numedal Energi og Glitre Energi vil gi nye oppgaver og flere arbeidsplasser i hele Numedal. Med Glitre Energi på eiersiden, og som en god samarbeidspartner, vil Numedal Energi få tilgang på kompetanse, utvikling, ressurser og kapital, sier Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi. 

-Vi ønsker å få til et godt partnerskap mellom Numedal Energi og Glitre Energi, samtidig som man beholder lokalt eierskap i Numedal. Glitre Energi eier flere anlegg i Numedal i dag, og dette gir et godt grunnlag for å bruke kompetanse og ressurser på tvers av selskapene slik at man oppnår vinn-vinn for alle parter, sier han.

Samtidig inviteres Flesberg Elektrisitetsverk med inn i partnerskapet om de selv ønsker det.

-Vi ønsker å få med Flesberg inn i Numedal Energi, fordi vi tror at et samarbeid i hele Numedal vil gi best og flest synergier, sikre lokale arbeidsplasser og lokalt eierskap, og skape vekst og utvikling i dalen. Samarbeidet med Glitre Energi, Rollag og Uvdal gjør dette til en enda bedre løsning både for Flesberg og for hele Numedal, sier John Melvin Tveiten i Rollag Elverk.

Kontakt:

John Melvin Tveiten, styreleder i Rollag Elverk, tlf. 982 14 005

Bjørn Solheim, styreleder Uvdal Kraftforsyning, tlf. 922 84 984

Pål Skjæggestad, konsernsjef Glitre Energi, tlf. 900 33 690

Om Rollag Elverk:

Rollag Elektrisitetsverk er et selskap med åtte ansatte i Rollag kommune. Selskapet ble etablert i 1947 som et lutelag. Selskapsformen har endret seg gjennom årene, og fra 1.1.2020 ble selskapet omdannet til et aksjeselskap. Virksomhetene – nett, kraftomsetning, og fiber er vertikalintegrert i driften. Selskapet er lokalt eid, og har kontorer i Rollag sentrum.

Om Uvdal Kraftforsyning:

Uvdal Kraftforsyning SA er et samvirkeforetak med 11 ansatte, som er eiet av fastboende medlemmer i Uvdal. Selskapet ble stiftet som et andelslag 27 desember 1945. Selskapet drifter, bygger ut og vedlikeholder kraftnett og fiber i sitt konsesjonsområde fra Hol i nord til Smådøl i sør. Selskapet eier 25 % av Numedal Fiber (NUFI), og har kontorer i Uvdal.

Om Glitre Energi:

Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og 19 kommuner (inkludert Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner) i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar, med 50 prosent eierandel hver.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen