Gå videre til innhold
Tester fleksibilitet i markedet

Nyhet -

Tester fleksibilitet i markedet

I prosjektet Norflex har Glitre Energi fått med seg innovative kunder på å teste salg av fleksibilitet i strømnettet på kalde vinterdager når strømforbruket er på det høyeste.

I veksthusene hos gartneriet Elvenhøy i Lier er krydderurtene plantet i endeløse rader i komfortabel sommertemperatur. I Lier produseres over 80 prosent av Norges krydderurter, og på Elvenhøy dyrkes det over 10 forskjellige økologiske varianter. Her vokser basilikum, dill, kruspersille, oregano, og ikke minst koriander som er blitt så hot på markedet at gartner Rolf Ingvar Fuglerud knapt klarer å levere nok til Coop-butikkene.

Urtene må ha 22 grader i luften og tilstrekkelig med lys for å vokse seg grønne og smaksrike. Med 11 mål med veksthus betyr det 7,5 millioner kWh med strømforbruk i året (et gjennomsnitts husholdningskunde bruker 20 000 kWh)

- Vi bruker litt strøm ja. Det er en stor del av budsjettet vårt, så vi må tenke smart hele veien, sier Fuglerud.

  Denne kalde vintermorgenen er strømforbruket i Lier og resten av Østlandet skyhøyt. Så høyt at det er helt på kanten av hva strømnettet tåler. I en time denne morgenen skal Glitre Energi koble ut lys og elkjelen som varmer opp gartneriet. Fuglerud er en av Glitre Energis kunder som er med på et pilotprosjekt som tester et fleksibilitetsmarked, hvor kundene kan få betalt i markedet for å redusere strømforbruket sitt i korte perioder når belastningen i strømnettet er stor.

  - Vi er alltid opptatt av å tenke nytt, og finne gode løsninger. Vi synes dette høres interessant ut, derfor var det naturlig å takke ja til å bli med i dette pilotprosjektet, sier Fuglerud.

  - Vi håper jo at man kommer fram til løsninger som tjener alle, og ikke minst samfunnet som helhet. Det er viktig at vi følger med i tida, sier gartneren som nylig har investert 4,5 millioner kroner i å skifte ut fra tradisjonelle pærer til LED-lys i halve gartneriet.

  - I løpet av en time på morgenen fikk vi koblet ut nesten 1 MW– noe som bidrar til å gi avlastning på et kritisk tidspunkt i strømnettet, bekrefter Sivert Eliassen, som er prosjektleder for Norflex i Glitre Energi

   - Derfor vil vi heller teste bruk av ny teknologi og markedsmekanismer for å jevne ut toppene i forbruket. Dette kan være både enklere og rimeligere enn å forsterke strømnettet. Vi vil forsøke å utløse fleksibilitet i forbruket av strøm, ved at husholdninger og bedrifter kan få betalt for å redusere strømforbruket sitt når belastningen på nettet er stor, forteller Eliassen.

   Å selge fleksibiliteten vil gi små konsekvenser for kunden og lavere strømregning. Målet er at den ledige kapasiteten Elvenhøy og andre kunder får kan selges på en åpen markedsplass (Nodes) som er etablert for å handle med fleksibilitet. Kjøperne i et slikt marked kan være nettselskapene eller Statnett. I situasjoner der nettet i et område er i ferd med å bli overbelastet, vil de ønske at noen kunder reduserer sitt forbruk i korte perioder. Nylig ble det testet utkoblinger hos fire pilotkunder i Lier og Drammen i prosjektet Norflex, som er et samarbeidsprosjekt mellom flere energiselskap med støtte fra ENOVA.

   Fram til nå har svaret på utfordringen med høyt forbruk og overbelastet nett rett og slett vært å bygge mer nett. Men dette koster, både for de som skal bygge, for kundene som må betale nettleie, og for samfunnet som helhet. Det å skulle bygge mer strømnett i takt med at stadig flere elbiler og andre apparater skal lades samtidig, er ikke bærekraftig i lengden.


   Fakta om Norflex:

   • · I NorFlex-prosjektet skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, og NODES sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene.
   • NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Glitre og Demo Agder.
   • Her skal aktørene prøve ut ulike teknologiske løsninger for et fleksibilitetsmarked.
   • Prosjektet ble tildelt støtte av ENOVA i 2019 og vil løpe til april 2022.

   Emner

   Pressekontakt

   Ragnhild Ask Connell

   Ragnhild Ask Connell

   Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664

   Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

   Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

   Glitre Energi AS
   Grønland 67
   3045 Drammen