Gå videre til innhold
Status i fusjonssonderingene - desember 2020

Nyhet -

Status i fusjonssonderingene - desember 2020

Glitre Energi og Agder Energi sonderer mulighetene for en konsernfusjon. Det er fortsatt god fremdrift og det jobbes nå med å ha en signert intensjonsavtale fra styrene i løpet av januar.

Arbeidet ledes av en styringsgruppe som består av styrelederne, konsernsjefene og to representanter for de ansatte fra hvert konsern. Arbeidet er nå inne i sluttfasen for å ferdigstille innholdet i intensjonsavtalen som så skal presenteres og diskuteres i styrene.

-Vår ambisjon var først å komme i mål med intensjonsavtalen før jul, men vi har erfart at det er nødvendig å bruke noe mer tid. Planen er nå å legge frem intensjonsavtalen for styrene i løpet av januar. Det er i henhold til tidsplanen som ble presentert på eiermøtene i november, sier styreleder Lars Erik Torjussen i Agder Energi.

Gode og balanserte løsninger

-Det er fortsatt et par uavklarte spørsmål som partene skal enes om før intensjonsavtale er klar for behandling i de respektive styrer, og vi fortsetter vår grundige prosess over nyttår. Det viktigste for oss er å finne gode og balanserte løsninger til beste for kunder, medarbeidere, eiere og samfunnet generelt, sier styreleder Ann-Christin Andersen i Glitre Energi.

Om styrene signerer en intensjonsavtale vil eierne få god mulighet til å delta aktivt i de diskusjoner og beslutninger som vil komme før en fusjon eventuelt kan vedtas. Det er planlagt eiermøter i løpet av første kvartal både hos eierne i Glitre Energi og Agder Energi

Bakgrunn

En mulig fusjon mellom Glitre Energi og Agder Energi vil i tillegg til å sikre dagens arbeidsplasser, kunne frigjøre kapasitet og kompetanse til å utvikle nye fremtidsrettede og lønnsomme energiløsninger, og representerer en verdiskapende mulighet for eierne. Sammen vil selskapene få en størrelse, kompetanse og finansiell kapasitet som betyr at vi kan bli en drivkraft i det grønne skiftet og i den regionale utviklingen. Nye forretningsmuligheter vil kunne gi ytterligere vekst og bidra til å skape flere arbeidsplasser enn hva selskapene vil kunne oppnå hver for seg.

Om Glitre Energi: 
Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og 19 kommuner i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar, med 50 prosent eierandel hver.

Om Agder Energi: 
Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester.Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft IndustrialHolding AS med 45,53 % av aksjene.


Emner

Pressekontakt

Ann-Christin Andersen

Ann-Christin Andersen

Styreleder 934 43 606

Relatert innhold

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen