Gå videre til innhold
Det er god fremdrift i fusjonssonderingene og det jobbes konstruktivt på alle nivåer. Arbeidet ledes av en styringsgruppe som består av styrelederne, konsernsjefene og to representanter for de ansatte fra hvert konsern.
Det er god fremdrift i fusjonssonderingene og det jobbes konstruktivt på alle nivåer. Arbeidet ledes av en styringsgruppe som består av styrelederne, konsernsjefene og to representanter for de ansatte fra hvert konsern.

Nyhet -

Status i fusjonssonderingene

Styrelederne i Glitre Energi og Agder Energi melder om god framdrift og konstruktiv dialog i fusjonssonderingene. Innledende arbeid viser potensielt store synergier, flere nye forretningsmuligheter og nye arbeidsplasser i regionene ved en eventuell fusjon. 


Det vil være eiermøter 10. november for Drammen kommune, 12. november for Vardar og 16. november for Agdereierne, og det vil da bli gitt en løypemelding på framdriften på fusjonsonderingene.

- Vi ser nå at en fusjon vil kunne frigjøre kapasitet og kompetanse til å utvikle nye fremtidsrettede og lønnsomme energiløsninger, og at dette kan bli en verdiskapende mulighet for eierne. Sammen vil selskapene få en størrelse, kompetanse og finansiell kapasitet som betyr at vi kan bli en drivkraft i det grønne skiftet og i den regionale utviklingen. Nye forretningsmuligheter vil kunne gi ytterligere vekst og kunne bidra til å skape flere arbeidsplasser enn hva selskapene vil kunne oppnå hver for seg, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi.

Det legges til rette for trygghet og fleksibilitet for medarbeiderne i forbindelse med en mulig fusjon. Ingen skal sies opp eller måtte flytte mellom de to regionen som følge av fusjonen. Eventuell overtallighet skal løses gjennom reduserte tjenestekjøp og innleie, gjennom naturlig avgang og gjennom muligheter for nye arbeidsoppgaver innenfor et bredere og større konsern.

- Begge selskapene har god erfaring med å jobbe godt sammen på tvers av geografi, og at lokasjon ikke er til hinder for effektive arbeidsprosesser. Arbeidslivet endres gjennom digitalisering, og nye møteplasser begrenser behovet for reising og samlokalisering, sier Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi.


Begge styrelederne er fornøyd med at det er god fremdrift i arbeidet med intensjonsavtale. Det jobbes konstruktivt på alle nivåer, men mye gjenstår før vi er i mål, understreker de to.

- Vi er opptatt av å finne gode, balanserte løsninger, sier Andersen og Torjussen.

Tillitsvalgt Rune Bæver i Glitre Energi er positiv til sonderingene, og mener det er både riktig og viktig med de store endringene som skjer i bransjen.

-Vi tror en eventuell fusjon vil være med på å trygge arbeidsplasser, samtidig som det kan gi nye muligheter, sier han. 

Pressekontakt

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664

Relatert innhold

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen