Gå videre til innhold
Sikrer strømnettet for 120 millioner

Nyhet -

Sikrer strømnettet for 120 millioner

Linjene som er fornyet og forsterket, er fra Vestfossen til Hokksund som ble bygget så tidlig som i 1925, og fra Hokksund til Åmot som ble bygd i 1955.

-Nettet har en helt annet kapasitet nå, og mye bedre sikkerhet på strømleveringen. Det er nye og oppgraderte løsninger hele veien, høyere master, og bredere ryddebelte. Alt dette bidrar til bedre leveringssikkerhet, sier Harald Nes, prosjektleder i Glitre Energi Nett.

Byggeprosjektet av regionalnettslinjen har tatt tre år, men selve prosessen har selskapet holdt på med siden 2006. Antall master er halvert fra 182 til 88, men de er blitt noe høyere. Tilbakemeldingene etter at prosjektet er ferdig er at dette har vært positivt, spesielt for bøndene som har blitt kvitt mange master på dyrka mark.

-Jeg må skryte av grunneierne. Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med dem gjennom hele prosjektet, sier Nes.

Med denne ombyggingen er det nå en gjennomgående 132 kV linje fra Vestfossen til Ringerike – noe som også gir en bedre gjensidig reserveforsyning mellom nedre og midtre deler av Buskerud.

Til bygging av linja har det medgått ca 500 tonn stål til master, 275 tonn aluminium til liner, ca 100 tonn armeringsjern og 1250m3 med betong til fundamenter.

Emner


Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Pressekontakt

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664