Gå videre til innhold
Rollag Elverk og Glitre Energi inngår intensjonsavtale

Nyhet -

Rollag Elverk og Glitre Energi inngår intensjonsavtale

Rollag Elektrisitetsverk AS og Glitre Energi AS har inngått en intensjonsavtale med ønske om fremtidig samarbeid, samt å starte en diskusjon rundt hva som kan være en god strukturell løsning i området og hvordan partene kan bidra for å realisere denne.

I et fremtidig samarbeid kan selskapene bruke kompetansen på tvers av selskapene for å skape gjensidige fordeler. Rollag Elverk er et lite og godt drevet e-verk som ønsker å redusere sin sårbarhet gjennom å samarbeide med en større aktør, mens Glitre Energi er et godt drevet regionalt energikonsern som ser synergier i et samarbeid med ett eller flere av selskapene i Numedal.

-Vi er glade for å ha fått på plass denne intensjonsavtalen med Glitre Energi. De har anlegg og aktivitet i Rollag kommune og Numedal, så det er helt naturlig for oss å søke samarbeidsmuligheter med dem. Det at Glitre Energi har anleggsdeler i Rollag kommune og Numedal gjør at det ligger spesielt godt til rette for uttak av synergier. Gjennom en samarbeidsavtale med Glitre Energi kan vi ta ut stordriftsfordeler og skape langsiktige løsninger som sikrer lokal eiermessig kontroll og styring. Vi ser også at det kan bidra til å både øke kompetansen og utvikle arbeidsplassene i Rollag, sier Rune Tangen Andersen, elverkssjef i Rollag Elverk.

Trenger gode løsninger
I første omgang er et fremtidig samarbeid tenkt å være i form av tjenesteleveranser mellom selskapene, men det er også åpning i den videre dialogen for å diskutere sammenslåing dersom begge selskapene ser seg tjent med det.

Konsernsjef Pål Skjæggestad påpeker at Glitre Energi og Rollag Elverk allerede har et godt samarbeid på flere områder, og har diskutert siden i sommer hvordan dette kan utvikles videre.

-Vi har en god dialog, og ønsker å bidra til å finne gode konstruktive løsninger fremover. Vi har regionalnettanlegg og kraftproduksjonsanlegg i Rollag og Numedal, og ser at vi kan ha nytte av mer samarbeid og bistand der. Vi ønsker med dette å finne vinn-vinn løsninger som er bra for alle parter, sier Skjæggestad.

Stadige nye rammebetingelser og sterkere insentiver til effektiv drift og god leveringssikkerhet fra myndighetene gjør at det er behov for å se på nye og innovative løsninger for drift av elverkene. Alle nettselskapene i Norge er underlagt samme regelverk og mange av oppgavene som løses i de respektive selskapene er derfor like. Det å kunne utnytte opparbeidet kompetanse i de to selskapene og nærheten til anleggsdelene er derfor en naturlig videreutvikling av selskapene.

Rune Tangen Andersen i Rollag Elverk understreker at de må sikre gode løsninger for sine ansatte og kunder.

-Vårt ønske er fortsatt å fusjonere med Flesberg. Denne intensjonsavtalen er ikke til hinder for det. I en situasjon der Rollag og Flesberg fusjonerer vil det være en mulighet å ha samarbeidsavtaler med Glitre Energi for å sikre langsiktige løsninger. For Rollag er denne avtalen et supplement og en sikkerhet for oss, understreker han.

Kontakt:

Rune Tangen Andersen, elverskssjef i Rollag Elverk, tlf. 458 74 016

Pål Skjæggestad, konsernsjef Glitre Energi, tlf. 900 33 690

Om Rollag Elverk:

Rollag Elektrisitetsverk er et selskap med åtte ansatte i Rollag kommune. Selskapet ble etabler i 1947 som et lutelag. Selskapsformen har endret seg gjennom årene, og fra 1.1.2020 ble selskapet omdannet til et aksjeselskap. Virksomhetene – nett, kraftomsetning, fiber er vertikalintegrert i driften. Selskapet er lokalt eid, og har kontorer i Rollag sentrum.

Om Glitre Energi:

Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og 19 kommuner i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar, med 50 prosent eierandel hver.

Pressekontakt

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664
Pål Skjæggestad

Pål Skjæggestad

Konsernsjef Glitre Energi 900 33 690

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen