Gå videre til innhold
Resultat 3. kvartal 2021

Nyhet -

Resultat 3. kvartal 2021

Resultatet for Glitre Energi i 3. kvartal ble betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor. EBITDA for konsernet ble 585,2 mnok sammenlignet med 337,9 mnok i fjor. Spesielt Kraftproduksjon bidro til den sterke resultatfremgangen som følge av høyere kraftpriser. For 3. kvartal ble EBITDA 90,3 mnok sammenlignet med 22,9 mnok i samme kvartal i fjor.

Kraftproduksjonen på 429 GWh i 3. kvartal var 18% lavere enn samme periode i fjor. Realisert kraftpris økte med 184% fra 165 NOK/MWh i 3. kvartal 2020 til 467 NOK/MWh i samme periode i 2021. Den oppnådde kraftprisen er 42% lavere enn markedsprisen i prisområdet hvor Glitre Energi leverer kraft (NO1), og skyldes tidligere inngåtte sikringskontrakter.

Kraftprisene i både spotmarkedet og for fremtidig levering steg kraftig gjennom 3. kvartal. Glitre Energi har en aktiv sikringsstrategi for å avdempe svingninger og levere stabile resultater etter skatt. I et stigende kraftmarked vil sikkerhetsstillelse knyttet til porteføljen av kraftderivater øke og dette medførte at konsernet i løpet av 3. kvartal hentet 800 mnok i kapital for å dekke behov knyttet til sikkerhetsstillelse og refinansiering av låneforfall. Det er forventet at deler av dette kapitalbehovet vil frigjøres i løpet av 4. kvartal som følge av en normalisering av markedene.

Energimarkedene er i sterk endring og styrene i Glitre Energi og Agder Energi signerte 29. januar 2021 en intensjonsavtale om konsernfusjon. Eierne i både Glitre Energi og Agder Energi sa i løpet av 2. kvartal ja til intensjonsavtalen. Arbeidet med verdsettelse, forhandlinger om bytteforhold og endelig avtaleverk har fortsatt gjennom 3. kvartal og planen er å legge frem det endelige fusjonsgrunnlaget for behandling hos eierne på nyåret

Emner

Kontakter

Pål Skjæggestad

Pål Skjæggestad

Konsernsjef Glitre Energi 900 33 690
Margrethe Smith

Margrethe Smith

Konserndirektør Strategi og virksomhetsstyring 971 92 949

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen