Gå videre til innhold
Resultat 3. kvartal 2021

Nyhet -

Resultat 3. kvartal 2021

Resultatet for Glitre Energi i 3. kvartal ble betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor. EBITDA for konsernet ble 585,2 mnok sammenlignet med 337,9 mnok i fjor. Spesielt Kraftproduksjon bidro til den sterke resultatfremgangen som følge av høyere kraftpriser. For 3. kvartal ble EBITDA 90,3 mnok sammenlignet med 22,9 mnok i samme kvartal i fjor.

Kraftproduksjonen på 429 GWh i 3. kvartal var 18% lavere enn samme periode i fjor. Realisert kraftpris økte med 184% fra 165 NOK/MWh i 3. kvartal 2020 til 467 NOK/MWh i samme periode i 2021. Den oppnådde kraftprisen er 42% lavere enn markedsprisen i prisområdet hvor Glitre Energi leverer kraft (NO1), og skyldes tidligere inngåtte sikringskontrakter.

Kraftprisene i både spotmarkedet og for fremtidig levering steg kraftig gjennom 3. kvartal. Glitre Energi har en aktiv sikringsstrategi for å avdempe svingninger og levere stabile resultater etter skatt. I et stigende kraftmarked vil sikkerhetsstillelse knyttet til porteføljen av kraftderivater øke og dette medførte at konsernet i løpet av 3. kvartal hentet 800 mnok i kapital for å dekke behov knyttet til sikkerhetsstillelse og refinansiering av låneforfall. Det er forventet at deler av dette kapitalbehovet vil frigjøres i løpet av 4. kvartal som følge av en normalisering av markedene.

Energimarkedene er i sterk endring og styrene i Glitre Energi og Agder Energi signerte 29. januar 2021 en intensjonsavtale om konsernfusjon. Eierne i både Glitre Energi og Agder Energi sa i løpet av 2. kvartal ja til intensjonsavtalen. Arbeidet med verdsettelse, forhandlinger om bytteforhold og endelig avtaleverk har fortsatt gjennom 3. kvartal og planen er å legge frem det endelige fusjonsgrunnlaget for behandling hos eierne på nyåret

Emner

Pressekontakt

Pål Skjæggestad

Pål Skjæggestad

Konsernsjef Glitre Energi 900 33 690
Margrethe Smith

Margrethe Smith

Konserndirektør/CFO Strategi og virksomhetsstyring/CFO 971 92 949

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen