Gå videre til innhold
Glitre Energi selger seg ut av Zephyr

Nyhet -

Glitre Energi selger seg ut av Zephyr

Vardar og Glitre Energi er enige om en avtale hvor Vardar kjøper Glitre Energis 25 prosent eierposisjon i selskapet Zephyr.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av at fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi er endelig gjennomført. Etter transaksjonen eier Østfold Energi og Vardar 50 prosent hver av Zephyr.

Zephyr er et fullintegrert vindkraftselskap som dekker hele verdikjeden. Fra den første dialogen med grunneiere og lokalsamfunn, til prosjektutvikling, finansiering, bygging og kommersiell drift av vindkraftverk.

-Norden og verden trenger store mengder ny fornybar energi skal vi nå målsetningen om nullutslippssamfunn, og Zephyr utvikler fornybare kraftverk som får fart på den grønne omstillingen. Denne avklaringen på eiersiden gir Zephyr gode rammer for å videreutvikle sin portefølje av vindkraftprosjekter både i Norge og Sverige. Vardar var en av de første som utviklet vindkraft i Norge, og var en av stifterne av Zephyr i 2006, sier Kristin Ankile, direktør vindkraft i Vardar.

  Fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi forventes gjennomført i løpet av desember så snart alle regulatoriske godkjenninger foreligger.

  Kontakt:

  Håkon Levy, CFO Glitre Energi

  Kristin Ankile, direktør vindkraft Vardar AS

  Kontakter

  Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

  Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

  Glitre Energi AS
  Grønland 67
  3045 Drammen